HT-2020

TiP Generations Höör

Ideellt byggt av entusiaster för parkourn

TiP Generations Höör träningar

Basic grupper

Onsdag: 17.30-18.45 (ålder 6+)
Måndag: 17.00-18.15 (10+)
Åldern spelar mindre roll inom parkour även i grupperna för basic.

Familjträning

Tisdag: 16.00-17.15
Förälder/vuxen + barn mellan 4-6år.

Progress (mellangrupp)

Måndag: 18.30-19.45
Steget efter basic

Tjejträning

Tisdag 17.30-18.45
alla åldrar, bara tjejer.

Vuxengrupp

Onsdag: 19.00-20.15
En grupp med endast vuxna, nybörjare som gammal i vårt community

Avancerad

Tisdag: 19.00-20.15
De som har tränat i flertal år eller gått igenom progressträningarna.

Öppetgym (söndagar)
Stängt tills vidare

Öppetgym är fri träning för både allmänheten och våra medlemmar som vill träna mer.

Tid: 12.00-16.00
Pris: 50kr/Medlem (TiP Generations Höör & Ystad)
100kr/ej medlem
Adress: Pumpvägen 2

Tip Generations höör - VÅR termin 2021

Anmälan till termin

Terminstart 8/2 2021

Alla terminsträningar kostar 800kr (+50kr medlemavgift/år)Extra barn på familjträning +200kr 
Träna två pass/vecka +200kr
Bankgiro: 5022-8212

Skicka mail till:
tipparkourgym@gmail.com
med följande information:
*Rubrik: VT 2021
*Namn på UTÖVAREN (för & efternamn+ personnummer)
*Adress, Postnummer, Ort
*Om barnet får vara med på bild (på tip generations platformar)  JA/NEJ
*T-shirt storlek
*Vilken grupp

Målsman personuppgifter
*Namn (för & efternamn)
*Relation
*Adress, Postnummer, ort
*Mail & telefonnummer 


Ledare

Markus Stjärnfelt
Ordförande

"Markus Stjärnfelt (2014-04-19)
förklarar att de ungdomar som utövar parkour finner själva utövandet som meningsfullt i den meningen att de strävar efter en personligutveckling, med fokus på självkänsla och att kunna ta kontroll över den egna kroppen.
Rörelsekonsten blir meningsfull i den bemärkelsen att ungdomarana klarar av saker som de inte trodde var möjligt."

Viggo lindsjö
Verksamhetsledare

Viggo sätter den positiva andan i centrum av rummet.
Han har blivit en ikon för TiP Generations Höör och glädjen han har med sig beskriver Viggo väldigt bra.
Viggo började i basic grupp och tog sig upp till avancerad sedan gick vidare som ledare.

Idag driver han verksamheten tillsammans med ordförande.

Fabian Anderberg
Tränarassisten

Fabian är vår andra hand, han finns där när det behövs.
Med sin lugna ledarstil passar han in överallt.
Även Fabian har vart med länge i TiP Generations Höör.
Från Basic, Progress till avancerad grupp sedan hoppat över till ledare i parkourgymmet i Höör.

Kontakt

Besök oss

Pumpvägen 2,

243 93 Höör

Sverige

mail
Markus Stjärnfelt